Make your own free website on Tripod.com

PEMBIMBING RAKAN SEBAYA

Home | Latar Belakang PRS | carta organisasi | ahli PRS | Taqwim PRS | slot UBK | kursus PRS | Gambar ahli PRS | Hubungi Kami

Latar Belakang PRS

Latar belakang penubuhan Kelab Pembimbing Rakan Sebaya.
 

Kleab Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) telah dituuhkan diatas persetujuan sebulat suara dalam masyarakat agung Unit Bimbingan Dan Kaunseling. Kelab ini ditubuhkan untuk melahirkan pelajar pelajar yang berfikiran positif, bestari, berdaya saing, dan memupuk sifat kepimpinan.
 
Objektif penubuhan kelab ini boleh disenaraikan seperti berikut
  1. melahirkan pemimpin di kalangan generasi muda
  2. mengelakkan pelajar pelajar dari terjebak dalam benda benda yang negatif
  3. melahirkan pelajar yang berfikiran positif, kreatif dan kreatis
  4. membentuk masyarakat yang berwawasan
  5. membentuk diri menjadi seorang yang menjadi contoh teladan kepada pelajar pelajar lain.

di bawah penyelarasan penaung Kelab Pembimbing Rakan Sebaya kini, kelab ini telah berjaya dalam melaksanakan bebearapa perancangan dan aktiviti yang dirancangkan.

Antara aktiviti yang telah dilaksanakan adalah Kursus Kepimpinan Kelab Pembimbing Rakan Sebaya bertempat di Kiulu Malangang Tuaran. Disebabkan faktor faktor yang tidak dapat dielakkan, Kelab Pembimbing Rakan Sebaya tidaklah seaktif pada tahun 2006. Ini didorong oleh sifat kepimpinan yang dimiliki oleh beberapa ahli baru terutamanya dari tingkatan 6 Atas yang telah mengorbankan segala usaha dan tenaga untuk memajukan kelab ini.

Semoga ahli ahli baru yang akan menjadi pelapis kelab ini akan mampu untuk meneruskan perjuangan yang belum selesai...

 

 

manager of PEACE PRODUCTION

 

I'll also try to include some pictures that I feel represent me. For example, I might include a picture from my favorite movie or TV show, or a photo of a prized possession...for example, my car:

A truck; Size=240 pixels wide

Favorite Stuff

In this area, I'll list some of the things that I like best, for example:

Favorite TV Show:
Favorite Movie:
Favorite Music:
Favorite Book:
Favorite Sports Team:
Favorite Food:
People I Most Admire:

Favorite Quotes

In this area, I might include quotes I like or that I feel capture my feelings, for example:

The most I can do for my friend is simply be his friend.
-Henry David Thoreau

pembimbing rakan sebaya